درباره ایلحان شاه پروداکشن

هدف و مهمترین رسالت کمپانی  ایلحان شاه تهیه فیلم های کوتاه و حمایت از سینمای مستقل مخصوصا سینماگران جوان برای رسیدن به اهداف بالاتر و دیده شدن در این صنعت می باشد. در واقع  حمایت سینمای مستقل و سینما گر مستقل در زمینه فیلمسازی فیلم های کوتاه ، با استفاده از تجربه های سینمای ایران برای آینده فیلمسازی نسل جوان است.

رسالت الزاما فرهنگ سازی در زمینه فیلم کوتاه با دید متنوعی از همه ژانرها در سینما می باشد. مخصوصا برای فیلم اولی ها بستری برای پرش و گام های بلند هست. 

شاخصه های اصلی کمپانی ایلحان شاه:
-فیلم‌کوتاه
-سینما مستقل
-آینده جوانان تازه کار
-تجربه بزرگان سینما در فیلم کوتاه